Begin 2024 gaat de VRN (Vereniging Ringmedewerkers Nederland) een cursus Ringmedewerker verzorgen op een locatie van de Noorder Kynologenclub. Deze cursus zal door de heer Gerard Jipping worden gegeven op de donderdagavonden 11 en 18 januari en 1 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur. De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief syllabus en lidmaatschap van de VRN voor het jaar 2024. Koffie, thee en water zijn gratis. Bij het goed afsluiten van de cursus ontvangt de cursist een certificaat.

GeĂ¯nteresseerden voor deze cursus kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de VRN via het mailadres secretaris@ringmedewerkers.nl onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Het benodigde cursusgeld kan worden overgemaakt naar de penningmeester van de VRN op rekeningnummer NL73 INGB 0006 1601 46 t.n.v. Vereniging Ringmedewerkers Nederland. Vermeld hierbij ‘cursus Ringmedewerker Groningen 2024’.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen aan de cursus; VOL=VOL.