Per abuis zijn de jaarverslagen van de obedience en hoopers niet in het clubblad gekomen. Daarom zijn ze hier alsnog te lezen.

Jaarverslag 2019 Obedience

Dit is het eerste seizoen dat er volgens het reglement FCI-Obedience bij de KC Assen wordt getraind.
Sinds 2015 is dit de opvolging van de Cynophilia G&G.
Voor alle informatie over de FCI-Obedience zie de website http://www.fciobedience.nl/.
Voor de naamswijziging is gekozen zodat internationaal duidelijk is waar we over spreken.
Van de deelnemers die meedoen aan deze cursus/training wordt verwacht dat het reglement eigen
wordt gemaakt, alleen dan kan er van cursus worden overgegaan naar training, hetgeen de
bedoeling is.
Bij een cursus wordt de bedoeling duidelijk gemaakt waar je heen werkt. De instructeur leert jou hoe
je een gesteld doel zou kunnen bereiken.
Bij training weet je waar je heen werkt. Hierbij wordt je geholpen door een trainer jouw doel te
bereiken.
In het eerste seizoen waren er 11 deelnemers, 3 gestopt.
In het tweede seizoen waren er 15 deelnemers, 3 gestopt.
Verder is er in de zomer en winter periode aan meerdere deelnemers (los) les/training gegeven.
Er is getraind op de zaterdagmorgen en de maandagavond.
Aan het eind van het jaar zijn meerdere training materialen aangeschaft zodat we in 2020 over de
juiste spullen beschikken, zoals die gebruikt worden tijdens examen en wedstrijden.
Onder andere de open- en dicht sprong, bordjes waarop een hond in de “zit, sta en af positie” is
weergegeven, sorteerstokjes en apporteerblokken in 3 maten.
Mijn eerste poging om hulp te vinden, via het clubblad, heeft jammer genoeg nog niets opgeleverd.
De benodigde hulp heet ringmeester, een functie die nodig is tijdens een examen/wedstrijd.
De ringmeester stuurt de deelnemer rond volgens het reglement, de ringmeester zegt dus wat je
wanneer moet laten zien aan de keurmeester. (Tevens is het fijn om over ringmeesters te
beschikken tijdens training)
De vooruitzichten voor 2020.
Er zal in 3 seizoenen worden lesgegeven/getraind, tevens weer losse trainingsdagen in de zomer en
winterperiode.
Het eerste seizoen zit ongeveer vol, 22 deelnemers ( in 5 cursusdelen).
Hopelijk zal er op 21 maart een examen gehouden kunnen worden, is in voorbereiding.
Ook zal gezocht worden naar een wedstrijdmogelijkheid.
Groet Herman Blaauw

Jaarverslag Hoopers 2019

Sinds April 2019 is de cursus Hoopers gestart bij de KC Assen e.o.

We zijn van start gegaan met 10 beginners en 6 gevorderden op de zaterdag ochtend, bij Hoopers geef je les opmaat iedere cursist op zijn/haar niveau en je kijkt wat de hond aan kan. Je kan Hoopers gaan doen met een jonge hond, maar ook met een oudere hond die uit de Agility komt of niet meer intensief Agility of een andere sport kan beoefenen door een blessure.

Het les geven vraagt enige creativiteit, omdat je les op maat geeft en het voor een ieder zo uitdagend mogelijk wilt houden.

Nadat de 12 lessen er in juni op zaten, ben ik voor wie er zin in had en kon, doorgegaan in de zomer.

Dat resulteerde in een leuk groepje van 6 cursisten.

Na de zomer heb ik weer 2 groepen gestart , 1 op de zaterdag ochtend en 1 op de maandag avond met een totaal van 14 cursisten.

In november heb ik een leuke instructeurs cursus gevolgd bij Nadac Hoopers.

Er is het afgelopen jaar 2 uur Hoopers gegeven per seizoen (apr/juni , sept/dec) met in totaal 16 en 14 cursisten, je kan dus zeker zeggen dat we goed van start zijn gegaan en dat de groepen vol zaten.

Voor dit jaar hoop ik op een mooi jaar met leuke en enthousiaste cursisten , In Januari ben ik weer van start gegaan met 2 groepen.

Claire